Cart

Terms 0f Service – Điều Khoản Sử Dụng

Website www.vscape.store (sau đây gọi tắt là “VSCAPE”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập bởi Công ty TNHH Vscape, công ty thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0315604220.

Website VSCAPE là trang web giao dịch thương mại điện tử dành cho các Cộng tác viên/Đối tác (Gọi tắt là CTV/ĐT) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan đến hình ảnh, video, sản phẩm footages (Gọi chung là “Sản phẩm”) trên VSCAPE ; và (ii) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Vscape để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên VSCAPE.

I. Nguyên tắc chung

1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức/nhà cung cấp/đối tác, cá nhân bán hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia trang web giao dịch Thương mại Điện tử VSCAPE (sau đây gọi chung là “CTV/ĐT”) và VSCAPE với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

2. Mọi hoạt động cung ứng dịch vụ trên Vscape.store phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả CTV/ĐT và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, CTV/ĐT sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm do mình cung cấp trên VSCAPE.

3. Bằng việc tham gia giao dịch trên Vscape.store, CTV/ĐT hoặc Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.vscape.store (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm CTV/ĐT hoặc Khách Hàng thực hiện giao dịch.

4. Thông tin về CTV/ĐT, tổ chức, cá nhân tham gia là Thành viên trên Website Vscape.store phải minh bạch và chính xác. Thông tin về khuyến mại được đăng tải trên Website Vscape.store phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

5. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. CTV/ĐT hoặc Khách hàng khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của trang web giao dịch TMĐT VSCAPE.

II. Quy định chung

1. Tên Miền Website Thương mại Điện tử là https://www.vscape.store

2. Trang web TMĐT VSCAPE do Công ty TNHH Vscape phát triển với tên miền giao dịch là: https://www.vscape.store. VSCAPE là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

3. Thành viên tham gia giao dịch trên web TMĐT là: Vscape, CTV/ĐT hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại trang giao dịch TMĐT và VSCAPE chính thức công nhận bằng hợp đồng (sau đây gọi là “Thành viên”)

4. Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do trang TMĐT www.vscape.store và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do trang TMĐT www.vscape.store cung cấp hoặc liên quan đến VSCAPE.

5. Khách Hàng tham gia giao dịch trên VSCAPE là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản đảm bảo để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Vscape.store; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

6. Sản phẩm giao dịch trên VSCAPE bao gồm hình ảnh/video/footages(sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”) do VSCAPE và CTV/ĐT tham gia trang TMĐT cung cấp.

7. Địa chỉ giao dịch: website www.vscape.store và các ứng dụng liên quan. (Sau đây gọi tắt là VSCAPE).

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Khách Hàng:

1.1 Quy trình mua hình ảnh/video/footages, gói sản phẩm Membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới sản phẩm do VSCAPE cung cấp. Áp dụng theo quy trình của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vscape.store

1.2 Quy trình mua các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm quy định tại mục trên.
Khi có nhu cầu mua hàng trên VSCAPE, Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan (thông tin sản phẩm, chính sách thanh toán, hỗ trợ,…) và lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của Khách Hàng.
 • Dựa trên thông tin đã tham khảo, Khách Hàng tiến hành đặt hàng và cung cấp các thông tin cá nhân (tên họ, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, họ tên);
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin sản phẩm và thông tin cá nhân trước khi thanh toán.
 • Khách Hàng lựa chọn cách thức thanh toán cho sản phẩm quyết định mua.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định.

2. Quy trình dành cho CTV/ĐT:

 • CTV/ĐT ký hợp đồng với VSCAPE;
 • Quy trình giao dịch của CTV/ĐT tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa CTV/ĐT đó và VSCAPE và Quy chế này.
 • CTV/ĐT cung cấp thông tin/hình ảnh/video/footages/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên VSCAPE.
 • CTV/ĐT chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do mình cung cấp trên Vscape.store.

3. Quy trình xác nhận/hoàn hủy:

3.1. Quy trình xác nhận:

 • Quy trình xác nhận sản phẩm, gói sản phẩm Membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới hình ảnh/video/footages do VSCAPE cung cấp
 • Áp dụng theo quy trình xác nhận của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại VSCAPE.
 • Nếu Khách Hàng không nhận được email xác nhận sản phẩm dịch vụ trong vòng 24H sau khi thanh toán thành công, Khách Hàng vui lòng liên hệ với số hotline được cung cấp trên VSCAPE để được trợ giúp và hướng dẫn.

3.2. Quy trình hoàn hủy:

Quy trình hoàn hủy sản phẩm, gói sản phẩm membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới hình ảnh/video/footages do VSCAPE cung cấp . Áp dụng theo quy trình hoàn hủy của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vscape.store.

3.3. Quy trình đổi Sản Phẩm:

 • Quy trình đổi sản phẩm, gói sản phẩm Membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới hình ảnh/video/footages do VSCAPE cung cấp
 • Áp dụng theo quy định thay đổi của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vscape.store

3.4. Chăm sóc Khách Hàng và xử lý khiếu nại

3.4.1. Xử lý khiếu nại liên quan sản phẩm, gói sản phẩm Membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới hình ảnh/video/footages do VSCAPE cung cấp
Áp dụng theo quy định thay đổi của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vscape.store.

3.4.2. Xử lý khiếu nại về các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm đã quy định tại mục trên

a. Nguyên tắc chung:

Khách Hàng khiếu nại trực tiếp với VSCAPE, trong trường hợp liên quan tới bản quyền những sản phẩm do CTV/ĐT cung cấp thì CTV/ĐT có trách nhiệm giải quyết trực tiếp các khiếu nại của Khách Hàng. VSCAPE chỉ giữ vai trò hướng dẫn và hỗ trợ Khách Hàng khi có khiếu nại với CTV/ĐT.

b. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận

 • Khách Hàng liên hệ trực tiếp đến địa chỉ chăm sóc Khách Hàng của VSCAPE.
 • Trường hợp Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của VSCAPE nhận được khiếu nại của Khách Hàng thông qua điện thoại, email, thư bưu điện hoặc tiếp xúc, sau khi xem xét yêu cầu của Khách Hàng, Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của VSCAPE sẽ chuyển khiếu nại của Khách Hàng đến CTV/ĐT và báo cho Khách Hàng biết.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

 • VSCAPE thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan
 • CTV/ĐT đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan (nếu khiếu nại về bản quyền)
 • CTV/ĐT và Khách Hàng thống nhất phương án giải quyết khiếu nại.
 • Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

CTV/ĐT và Khách Hàng thực hiện các công việc theo phương án giải quyết khiếu nại đã thống nhất ở bước 2.

VSCAPE xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.

4. Chính sách thanh toán

4.1. Hình thức thanh toán

VSCAPE có những hình thức thanh toán sau:

 • Thanh toán qua tài khoản Paypal
 • Thanh toán qua cổng VNpay

Chi tiết và hướng dẫn cụ thể sẽ được thể hiện khi khách hàng chốt đơn và bấm vào nút thanh toán trên website www.vscape.store

4.2. Quy định về thanh toán

Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, chủ thẻ có thể phải xác thực thẻ trước khi sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp không xác thực được thẻ theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ phải mua Sản Phẩm mới và bị từ chối cung cấp Sản Phẩm đã mua.

5. Đảm bảo an toàn giao dịch:

Để đảm bảo sự an toàn giao dịch và thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của VSCAPE sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:

Các thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.

Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin

 • VSCAPE đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus máy tính.
 • Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
 • Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin.

Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật, VSCAPE đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin giao dịch được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra.

6. Bảo vệ thông tin cá nhân:

6.1. Đối với các sản phẩm, gói sản phẩm Membership, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới hình ảnh/video/footages do VSCAPE cung cấp – Áp dụng theo các quy định của VSCAPE tại website: www.vscape.store

6.2. Đối với các Sản Phẩm khác ngoài các Sản phẩm quy định tại mục trên.

6.2.1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân:

 • Để cập nhật thông tin cho Khách Hàng chính sách của VSCAPE dành cho Khách Hàng (Hội viên), các chính sách ưu đãi.
 • Để tiến hành và quản lý việc đặt Sản Phẩm và giao nhận Sản Phẩm cho Khách Hàng.
 • Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến.
 • Để cập nhật thông tin cho Khách Hàng chính sách của hội viên, các chính sách ưu đãi, các chương trình khuyến mại.
 • Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Khách Hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
 • Để liên hệ với Hội viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ Hội viên.

6.2.2. Loại thông tin thu thập:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
 • Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Khách Hàng sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.
 • Khách Hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, VSCAPE có thể sẽ không cung cấp cho Khách Hàng những Sản phẩm đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin

6.2.3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân:

Tùy vào Sản phẩm, VSCAPE sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo mục 3.6.2.2.) qua website nhằm giúp cho công việc cung cấp cho Khách Hàng những Sản phẩm đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu của Khách Hàng.

6.2.4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân thu thập:

VSCAPE sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trong hệ thống trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm cho Khách Hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập (tham khảo mục 3.6.2.1.) hoặc khi Khách Hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

6.2.5. Công bố Thông tin thu thập:

 • VSCAPE có thể công bố thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng của Khách Hàng theo sự đồng ý trước của Khách Hàng với mục đích cung cấp sản phẩm tốt nhất.
 • VSCAPE nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà tư vấn hoặc các bên thứ ba khác đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, xử lý và công bố thông tin cá nhân sẽ kiểm soát và tuân thủ Chính sách Bảo mật này.
 • Bên cạnh đó, VSCAPE có thể công bố thông tin cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật và chính phủ vì lý do an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh và các mục đích khác theo luật định đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hoặc của pháp luật.
 • Các bên đảm bảo rằng, mọi Thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp được các bên chia sẻ cho nhau hoặc cho bên thứ ba là hợp pháp và được sự đồng ý của Khách Hàng.

6.2.6. Hủy các Thông tin cá nhân:

 • Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ và vì các lý do khác để bảo vệ thông tin theo quy định của các luật pháp có liên quan. (Tham khảo tại điều 3.6.2.4.).
 • Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng cách phương pháp điện tử phù hợp để đảm bảo chúng không thể phục hồi sau khi hủy.

6.2.7. Quyền của Khách Hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập:

 • Xem trước, sao chép, chỉnh sửa hoặc bổ sung Thông tin cá nhân
 • Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập.
 • Các quyền trên có thể thực hiện thông qua việc liên hệ trực tiếp với VSCAPE thông qua đầu mối là Bộ phận chăm sóc Khách Hàng.

6.2.8. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân:

Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của VSCAPE sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:

 • Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.
 • Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin:
  • VSCAPE triển khai các giải pháp ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus máy tính.
  • Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
  • Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.
  • Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật thông tin cá nhân, đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin cá nhân được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra.

7. Quản lý thông tin xấu:

Khách Hàng và CTV/ĐT không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của VSCAPE trên www.vscape.store vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VSCAPE và đối tác của VSCAPE; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/CTV/ĐT vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 • CTV/ĐT không được đăng trên VSCAPE bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Khách Hàng và CTV/ĐT không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của VSCAPE và/hoặc CTV/ĐT và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • VSCAPE có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên www.vscape.store bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, VSCAPE có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu CTV/ĐT vi phạm.

8. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch:

Hệ thống kỹ thuật của VSCAPE sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, VSCAPE không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên VSCAPE, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VSCAPE.

9. Quyền và trách nhiệm của của VSCAPE với các bên sử dụng dịch vụ trên website

9.1. Quyền của Ban quản lý website (VSCAPE):

 • Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng Sản Phẩm.
 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho VSCAPE không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên VSCAPE trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên www.vscape.store
 • VSCAPE giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên www.vscape.store theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
 • “www.vscape.store” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của VSCAPE. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

9.2. Trách nhiệm của Ban quản lý website (VSCAPE):

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Loại bỏ khỏi website những thông tin hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu CTV/ĐT bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên VSCAPE phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 • Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của web giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên web giao dịch thương mại điện tử.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung ứng/ Đối tác trên web giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các CTV/ĐT, tổ chức, cá nhân tham gia web giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của CTV/ĐT và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép CTV/ĐT, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên VSCAPE thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên web giao dịch thương mại điện tử.
 • Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.
 • Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì VSCAPE không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.
 • Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/ Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, VSACPE có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà cung ứng/ Đối tác, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 • Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

10. Quyền và trách nhiệm của CTV/ĐT

10.1. Quyền của CTV/ĐT

 • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng thông tin, Sản Phẩm lên website.
 • Được bán Sản Phẩm trên www.vscape.store theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;
 • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • Đóng góp ý kiến cho www.vscape.store trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho VSCAPE.

10.2. Trách nhiệm của CTV/ĐT

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên www.vscape.store; Đảm bảo tính có hàng của các hàng hóa đăng tải trên VSCAPE trong trường hợp liên tục hết hàng, VSCAPE có quyền xử lý như các điều khoản đã quy định trong các mức quy định và chế tài chung;
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;
 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
 • Thông báo kịp thời cho VSCAPE về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;
 • Cung cấp cho VSCAPE và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng Sản Phẩm mà thành viên cung cấp;;
 • Không sử dụng dịch vụ của VSCAPE vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VSCAPE hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VSACPE cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VSCAPE trong bản Quy chế này;
 • Không được hành động gây mất uy tín của VSCAPE dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VSCAPE.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên trang web www.vscape.store và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên VSCAPE.
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên web giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên web thương mại điện tử.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với VSCAPE, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của VSCAPE qua địa chỉ email hoặc điện thoại. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà cung ứng/đối tác có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của CTV/ĐT trên www.vscape.store theo quy định tại hợp đồng ký với VSCAPE.
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà VSCAPE và/hoặc Khách Hàng phải chịu do CTV/ĐT vi phạm quy định của www.vscape.store và/hoặc hợp đồng ký với VSCAPE.
 • Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) theo yêu cầu của VSCAPE.

11. Phân định trách nhiệm giữa VSCAPE và CTV/ĐT trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với Khách Hàng

 • VSCAPE chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ và hướng dẫn Khách Hàng thực hiện việc khiếu nại CTV/ĐT khi liên quan đến vấn đề bản quyền đối với sản phẩm khách hàng đã mua của CTV/ĐT đó. Các vấn đề khiếu nại khác ngoài vấn đề bản quyền thì VSCAPE sẽ chịu trách nhiệm xử lý.
 • Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của VSCAPE để phục vụ việc theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của CTV/ĐT. VSCAPE cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.
 • VSCAPE có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của CTV/ĐT trên www.vscape.store nếu CTV/ĐT vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của CTV/ĐT. VSCAPE không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.
 • CTV/ĐT có trách nhiệm giải quyết triệt để khiếu nại của Khách Hàng theo đúng các chính sách đã công bố và thông tin đầy đủ cho VSCAPE quá trình giải quyết khiếu nại.
 • CTV/ĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với VSCAPE.
 • CTV/ĐT chịu trách nhiệm trước VSCAPE và pháp luật về mọi thông tin do CTV/ĐT đăng tải trên www.vscape.store .
 • Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của CTV/ĐT thì CTV/ĐT có nghĩa vụ phải phải đổi, trả hoặc gửi bổ sung sản phẩm theo yêu cầu của Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh của quá trình trên phải do CTV/ĐT chịu trách nhiệm thanh toán.

12. Điều khoản áp dụng

 • Quy chế của web TMĐT www.vscape.store có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải.
 • Trong trường hợp phải thay đổi quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của website thì Ban quản lý sẽ thông báo trên website trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chính thức có hiệu lực. Việc CTV/ĐT tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi thì đồng nghĩa với việc các CTV/ĐT đã chấp thuận Quy chế sửa đổi này.