Cart

Viet Nam Contributor

Hiện tại Vscape đã tạm dừng chương trình tuyển CTV với lý do cần set up lại quy trình kiểm soát chất lượng ảnh và nâng cấp tính năng up ảnh cho CTV.  Khi nào chương trình khởi động lại Vscape sẽ có thông báo chính thức trên website và fanpage.

Trân trọng.